online missie

  • De Bankoverval

    Verdachte in een bankoverval

    Afgelopen woensdag heeft er in Enschede een bankoverval plaatsgevonden. Van de politie hebben wij het dossier ontvangen. Wij willen jullie vragen om met behulp van het Spysystem deze zaak te onderzoeken.