De ontvoering van professor Ravos

professor ravos

 

Professor Ravos werkt al enige tijd aan een geheimzinnige uitvinding. Het is voor de veiligheid van Nederland van groot belang dat niemand weet wat de uitvinding is.

Afgelopen woensdag is de professor ontvoerd. Wij vermoeden dat de mysterieuze grote man, die bij het huis van de professor gezien is, hier iets mee te maken heeft. Maar wie is deze man? Op de beveiligingscamera bij het huis van de professor, kunnen we zien dat iemand bij de professor heeft ingebroken. De kinderen moeten al het bewijs onderzoeken en de verdachten controleren. Het is van groot belang dat zij de dader(s) ontmaskeren en de professor snel terugvinden, voordat de ontvoerders de uitvinding te pakken krijgen.

INFORMATIE TEAMMISSIE

Een Teammissie ga je samen met een groep Spyctives volbrengen. Vaak gebruiken we hiervoor een kinderfeestje als dekmantel. Iedereen in de omgeving denkt dat je met een kinderfeestje bezig bent, maar ondertussen gaan jullie een misdaad oplossen. Voor het boeken van een Teammissie moet je toestemming aan je ouders vragen. Stuur deze pagina naar je ouders voor het vragen van toestemming.


DUUR 

3 tot 3,5 uur. 

VERHAALLIJN MISSIE

Professor Ravos werkt al enige tijd aan een geheimzinnige uitvinding. Het is voor de veiligheid van Nederland van groot belang dat niemand weet wat de uitvinding is.

Afgelopen woensdag is de professor ontvoerd. Wij vermoeden dat de mysterieuze grote man, die bij het huis van de professor gezien is, hier iets mee te maken heeft. Maar wie is deze man? Op de beveiligingscamera bij het huis van de professor, kunnen we zien dat iemand bij de professor heeft ingebroken. De kinderen moeten al het bewijs onderzoeken en de verdachten controleren. Het is van groot belang dat zij de dader(s) ontmaskeren en de professor snel terugvinden, voordat de ontvoerders de uitvinding te pakken krijgen.

ALGEMENE INFORMATIE

De Spyctives gaan een misdaad oplossen. Zij ontvangen het missiedossier met bewijs en de verdachten- en getuigenverklaringen. De Spyctives onderzoeken het bewijs en controleren de verdachten. Wie spreekt de waarheid? Hebben de verdachten een alibi en wat zeggen de getuigen over de verdachten? Via telefoon en email staan zij in contact met geheim agenten om codeberichten door te geven en belangrijke informatie uit te wisselen. Met het onderzoeken van het bewijs en het volgen van de aanwijzingen, ontdekken de kinderen wie de dader is en krijgen zij de spannende ontknoping te zien.

Stap 1 -Voorbereiding

Zodra de missie start veranderen jullie weer in Spyctives. De Spyctives ontvangen de top secret missiemap met alle materialen en het telefoonnummer van onze geheim agent voor tijdens de missie. Ter voorbereiding hoeft de ouder alleen een locatie te regelen waar de Spyctives extra bewijsmateriaal kunnen ophalen. De ouder kan het bewijs in huis verstoppen of aan een verdachte geven. De Spyctives kunnen het bewijs dan bijvoorbeeld na het uitspreken van een codewoord ontvangen. De voorbereiding duurt niet langer dan een half uur.

Stap 2 - Top secret missiemap

Op de dag van het feestje starten jullie met het openen van de TOP SECRET missiemap en het bekijken van de instructie dvd. Hierop wordt met een spannende video uitgelegd wat de opdracht is. Hierna worden de taakkaarten verdeeld. Elke Spyctive krijgt zijn eigen algemene taak, zoals het beantwoorden van de telefoon of de e-mail. De taakkaarten verwijzen ook naar het bewijs in het dossier. Hierdoor wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld.

Stap 3 - Onderzoek

In het missiedossier zitten afgesloten enveloppen met het bewijsmateriaal en de verdachten- en getuigenverklaringen. De Spyctives moeten met behulp van het bewijs de verdachten controleren. Was Pieter wel bij de bakker op die dag? Ging de metro wel op het tijdstip dat Laura zegt? En wat zegt de getuige? Heeft hij haar wel gezien? Door het onderzoeken van al het bewijs ontdekken de Spyctives wie liegt en wie een motief heeft voor de misdaad. Bij het onderzoeken van elke envelop vallen er verdachten af en komen de Spyctives steeds dichter bij het vinden van de dader.

Stap 4 -Bewijsmateriaal

In het dossier ontdekken de kinderen ook weer aanwijzingen naar extra bewijs dat bijvoorbeeld op een website te vinden is. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld bij de autoverhuurder inloggen, kunnen zij achterhalen wie de huurder van de auto was. Aan het einde van elke envelop komt de groep weer bij elkaar en bespreken zij wat er ontdekt is. Via e-mail en telefoon neemt de geheim agent contact op om de ontdekkingen te bespreken.

Stap 5 -Op zoek naar meer bewijs

In de missies zijn altijd twee buitenmomenten verwerkt. Een buitenmoment kan onder andere bestaan uit het vinden van een krant, het verstoppen van een envelopje of een ontmoeting met een geheim agent. Wat de Spyctives buiten moeten doen staat in de begeleidende brief voor de ouders.

  Stap 6 - Echt contact

Tijdens de missie hebben de Spyctives contact met een geheim agent (medewerker van Noi92). De Spyctives bellen onder andere om ontcijferde codeberichten door te geven. Hiermee ontvangen zij weer nieuwe aanwijzingen. Ook de agent zal de Spyctives bellen om belangrijke informatie door te geven, bijvoorbeeld over verdachte personen die op de route zijn gezien. Aan het einde van de missie vullen de Spyctives de gevonden code in op de website, waarna zij de spannende ontknoping te zien krijgen.

Duur: 3 tot 3,5 uur
Locatie: Voornamelijk binnen
Benodigdheden: Computer (of iPad) met internet en een mobiele telefoon. 
Begeleiding: Live via telefoon door een geheim agent
 Extra informatie: Buiten hebben de Spyctives geen internet nodig. 
   

 

Voorbeeld inhoud pakket

Dit is een voorbeeld voor de categorie 10 t/m 13 jaar binnen. Elke missie heeft een andere inhoud.