Noi92 nieuws

De code

Caesar-codes kunnen makkelijk gekraakt worden. Daarom heeft een Fransman, genaamd Blaise de Vigenère een beter systeem bedacht die een beetje lijkt op de Caesar-codering. In plaats van een codeletter wordt er een codewoord gebruikt. Hierbij wordt voor elke letter van de boodschap steeds een andere verschuiving gebruikt. Dit codewoord wordt boven de originele tekst (= klare boodschap) geschreven. Iedere letter wordt daarna volgens een Caesar-codering gecodeerd, met als codeletter de letter die erboven staat.

Een voorbeeld: we nemen als codewoord "SPYCTIVE" en coderen de tekst "een combinatie tussen een spion en een detective". Eerst schrijven we het codewoord boven de originele tekst:

SPY CTIVESPYCT IVESPY CTI VESPY CT IVE SPYCTIVES

een combinatie tussen een spion en een detective

Voor het coderen gebruiken we de volgende codeertabellen:


Nu wordt de eerste letter, de e, gecodeerd met de letter S. Dit levert een W op. De tweede letter, opnieuw een e, wordt gedoceerd met de codeletter P en levert de T op, de derde letter, de n, wordt gecodeerd met de codeletter Y en levert de letter L op. Zo ga je steeds verder totdat je de volledige codering hebt. De volledige codering in dit geval is: WTLEHUWMFPRKXBPWKTLGXVNTADLGGLZXWRRKOM

En nu jij: zet de volgende klare tekst 'MISSIE GESLAAGD' om in een cijfertekst. Het sleutelwoord is geheim.

Je hebt geen rechten om een reactie te schrijven.